1330

روانشناسی کار، فصل نهم رو کنفرانس گرفته، از جاییکه همیشه معلم خصوصیش بودم، قرار شد اول من بخونم...
از دیدگاه هرزبرگ، رضایت شغلی به محتوی و خود شغل بستگی دارد و نارضایتی به عواملی اشاره دارد که به محیط کار مربوط می شود.
ما هیچ از قانون کار، روانشناسی و اخلاق حرفه ای کار نمیدونیم، با توجه به سه محیط کار مختلف که تجربه داشتم، بزرگترین درس ها، ایجاد نکردن روابط صمیمی با همکار، مراجعه کننده و حتی شاگرد، وعده و زمان مشخص نگفتن برای انجام دادن کار مراجعه کننده ها، دروغ نگفتن، پویا بودن و مدام به روز نمودن دانش کاری و...

کاش افراد، واحدهایی از اخلاق، قانون و روانشناسی کار قبل ورود به هر شغلی موظف به خوندن می شدند...


منبع این نوشته : منبع
روانشناسی ,مراجعه کننده